Din kompletta firma för måleri- och fönsterrenovering!

Våra tjänster kännetecknas av god kvalitet, ett tydligt miljöansvar och omsorg om våra medarbetares arbetsmiljö.

Kvalitet & Miljö

Vi på Applikator har ända sedan starten 1987 arbetat systematiskt med att ständigt förbättra oss och ligga i framkant i vårt kvalitets- och miljöarbete. Redan 2001, bland de första måleriföretagen i Sverige, certifierade vi vår verksamhet enligt FR2000 standarden. Vi har sedan dess genomfört och uppnått flera viktiga milstolpar inom miljöområdet och vi har säkerställt att alla våra processer är kvalitetssäkrade och lever upp till kundens krav och förväntningar.

Certifikat FR2000

FR2000 är en kravstandard för ledningssystem med fokus på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och brandskydd. Standarden utgår från principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och OHSAS 18001 (ISO 45001) och SRVFS 2004:3 för brandskydd och innehåller krav på policy, mål och handlingsplaner, lagar och andra krav, marknad och försäljning, konstruktion, utveckling, inköp, produktion, leverans, interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar samt ledningens genomgång.

Certifikat Verksamhetsledning

Certifikat MVK – Måleribranschens Våtrumskontroll

Vi är certifierade för målning av våtrum. Det innebär att våra målare genomgått utbildningen Behörig våtrumsmålare, med godkänt resultat samt att våra projektledare har gått arbetsledarutbildning i våtrumsentreprenad.

Certifikat

Intyg

Alla medarbetare på Applikator är anslutna till ID06 och bär synliga ID06 legitimationer på våra arbetsplatser. ID06 främjar en sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 motverkar svartjobb och ekonomiskbrottslighet.

Vi är medlem i Måleriföretagen i Sverige.

    Ring oss