Applikators certifierade verksamhetssystem

Applikator Måleri har ett certifierat verksamhetssystem för att styra alla våra processer i företaget. Systemet omfattar utöver kvalitets och miljösäkring även systematiskt arbetsmiljöarbete, riskhantering och kompetensförsörjning. Samtliga företagets rutiner är beskrivna och säkras med planer, checklistor, återkommande avstämningar och interna samt externa revisioner. Hela verksamheten är processtyrd.

Våra stödjande processer under en projekt cykel är:

  1. Marknad och försäljning.
  2. Förfrågningar och anbud.
  3. Order och beställningar.
  4. Rådgivning till kund.
  1. Inköp och leverans.
  2. Produktion.
  3. Ekonomistöd och projektledning.
  4. Erfarenhetsåtergivning.
  5. Kundenkät och ständiga förbättringar.

Vi är certifierade enligt FR2000 certifikat nr FR0071.
Hela vår verksamhetshandbok finns i pärm för utlåning till externa intressenter. Årligen genomförs en intern samt extern revision av verksamhetssystemet. Vårt verksamhetssystem har varit certifierat sedan 2001-10-23.

Snabbfakta

Etablerat: 1987
Antal anställda: ca. 50 medarbetare
Årsomsättning: ca. 40 miljoner kronor

Adress

Applikator Måleri AB
Johannesfredsvägen 12,
168 69 Bromma

Telefon och E-post

Tel nr: 08-98 52 50
E-post: info@applikatormaleri.se

Bank mm

Org. nr: 556308-1271
Bg: 595-1009
Bank: Handelsbanken

Back to Top